Szolgáltatások

Lease Agreement

Bérleti szerződés

(minta)

 

Amely létrejött

XY

(lakhely cím: ,anyja neve: , szül hely, idő)

A továbbiakban, mint Bérlő

Valamint

Charter cég

(Székhely: . adósz:)

A továbbiakban Bárbeadó

A továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között.

 

A Bérlő bérbe veszi a Bérbeadótól a hajót az alábbi feltételekkel:

    Típus: , száma:

    Kikötő: (név)

   YYYY-MM-DD-től, YYYY-MM-DD -ig

   Hajó birtokba vétele: YYYY-MM-DD 9:00

   Hajó elhagyása: YYYY-MM-DD 17:00

   Bérleti díj:

Megnevezés

Eár

Db

Nettó

Áfa

Bruttó

Hajó  bérleti díja 1 napra

 

 

 

 

 

Skipper (kormányos) bérleti díja 1 napra

 

 

 

 

 

Mindösszesen

-

-

 

 

 

 

         Kaució díja:

 

Fizetési feltételek: 40% foglaló, 60% bérleti díj hátralék, legkésőbb a birtokba vételt megelőző 20. napon.

 

A bérleti díj megfizetése


        banki átutalással történik (az utalás költségeit a bérlő vállalja)

        Charter cég (Székhely: . adósz:)

        Bank Szsz:

        IBAN:

 

A Bérlő és a Bérbeadó közös akaratukból eredően megegyeznek abban, hogy rosszidő esetén a bérleti díj nem jár vissza,azonban a bérlő és a bérbeadó új használatbavételi időpontban egyeznek meg a hajó használatbavételének helyén és idején. Időntúli leadás esetében ?.. Ft/óra késedelmi díj kerül felszámításra.

 

 

Dátum:                                  , 2012,      hó          nap

 

 

 

 

 

Bárbeadó

 

Bérlő

 


 

Yacht bérlet jogi és egyéb feltételek

 

Bérleti díj

A bérleti díj a hajó bérleti díját tartalmazza. A bérleti díj nem tartalmazza a kikötői vagy más díjakat és az üzemanyagköltséget.

 

Fizetési feltételek

A teljesen felszerelt hajó csak abban az esetben bérelhető, ha a teljes bérleti díj megtérítésre került.

 

Felmondási feltételek

Amennyiben a bérlő bármilyen okból felmondja a bérlést, lehetősége van átadni bérleti jogát tetszőleges személynek a Kiadóval egyeztetett módon. Amennyiben a bérleti jog átadása meghiúsul, a lemondás költségei az alábbiak szerint alakulnak:

-      Lemondás a bérlés megkezdése előtt 30 naptári napot megelőzően: bérleti díj 20%-a

-     Lemondás a bérlés megkezdése előtt 30-10 naptári nappal: bérleti díj 35%-a

-     Lemondás a bérlés megkezdése előtt 10 naptári napon belül: bérleti díj 100%-a

 

Hajó átvétele, átadása

A bérbeadó hajóját teljes felszereltséggel, működőképes, tele tankolt állapotban adja át. A bérlő a hajót azonos állapotban köteles visszaadni a bérbeadónak. Amennyiben a bérbeadó bármilyen okból nem képes a bérlő számára átadni a lefoglalt hajót, minimum azonos kategóriájú hajót köteles biztosítani a bérlő számára. Amennyiben a hajó nem áll rendelkezésre a bérleti díj teljes egészében visszatérítésre kerül. A Bérlőt semmilyen további kártérítési nem illeti, jelen szerződés aláírásával miden további követeléséről lemond.

A hajó átvételénél a bérlő kötelessége, a bérbeadó útmutatása alapján, alaposan ellenőrizni a hajó állapotát és felszereltségét leltárnak megfelelően. A hajóban vagy felszerelésben előforduló lehetséges rejtett hibák nem jogosítják a bérlőt alacsonyabb bérleti díjra.

A hajó átadásánál a bérbeadó kötelessége alaposan ellenőrizni a hajó állapotát és felszereltségét leltárnak megfelelően. Az átadást követően a későbbiekben jelentkező hibák a bérbeadót terhelik, azzal a bérlő kapcsolatba nem hozható.

Amennyiben műszaki probléma, vagy egyéb okból a hajó visszaadása nem lehetséges az anyakikötőben, a bérlő kötelessége értesíteni a bérbeadót és egyeztetni az átadás feltételeit. Az átadás feltételei ebben az esetben nem képezik jelen szerződés részét.

 

Kaució

A kauciót az átvételekor, az aktuális árlista alapján, köteles a bérlő megfizetni a bérbeadó részére. A kaució teljes mértékben visszajár abban az esetben, ha a hajó sérülésmentes, vagy az átvételnek megfelelő állapotban kerül átadásra az előre egyeztetett helyen és időben. A kaució abban az esetben nem megfizetendő, ha a bérlő a bérbeadó által biztosított skippert vesz igénybe. A kaucióból levonásra kerülnek a felmerülő költségek, mint pl.: elveszett felszerelések, felmerülő sérülések, szállítási költségek.

 

Biztosítás

A hajó rendelkezik kötelező felelősség biztosítással.

 

Kiegészítések

A bérlő a helyi hajózási szabályokat köteles betartani. Csak az engedélyének megfelelően közlekedhet. A bérlőnek, vagy a skippernek érvényes hajózási engedéllyel kell rendelkeznie.

A bérlő felelőssége, hogy csak arra jogosult bódítószerektől mentes személy vezetheti a hajót.

A hajó további bérbeadása tilos.

A hajóban, vagy az eszközökben jelentkező probléma estén a bérlő haladéktalanul köteles tájékoztatni a bérbeadót.

A bérbeadó átruházza a felelősséget a bérlőre, azaz a bérlő kizárólagosan felelős az utasok, a hajó és felszerelése épségéért.

A hajó különösen nagymértékű szennyezése esetén, mint például kutyapiszok, a bérbeadó jogosult extra takarítási költséget felszámolni.

 

Érvényesség

A szerződést mindkét fél szabad akaratából tett aláírásával lép életbe.

 

Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

tovább »